โปรแกรมประกันภัย Ford Ensure

ซ่อม ที่ศูนย์ฟอร์ด มั่นใจได้อะไหล่แท้

โปรแกรมประกันภัย Ford Ensure

โปรแกรมประกันภัย Ford Ensure คุ้มครองมั่นใจ

Ford Ensure เป็นอีกหนึ่งบริการจากฟอร์ดที่ร่วมกับธนาคารทิสโก้และบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อนำเสนอประกันภัยประเภท 1 โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าซ่อมสีและตัวถังที่ศูนย์บริการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฟอร์ด เพื่อลูกค้าคนพิเศษที่ต้องการความมั่นใจ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สิทธิพิเศษสำหรับ Ford Ensure

 • อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ราคาพิเศษ พร้อมรับส่วนลดสำหรับลูกค้าประวัติดี ในปีต่ออายุประกันภัย
 • รับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากฟอร์ดทั่วประเทศ พร้อมรับประกันคุณภาพสีนานสูงสุด 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
 • มั่นใจด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด 100% พร้อมรับประกันคุณภาพอะไหล่ 1 ปี/ 20,000 กม.
 • รับสิทธิในการทำประกันภัยโครงการ Ford Ensure นานสูงสุดถึง 7 ปี
 • ฟรี! ความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถสูงสุดถึง 20,000 บาท เฉพาะทรัพย์สินของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถใช้ส่วนบุคคล เช่น กระเป๋าสะพาย โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมความสูญเสียของ เงิน ทอง อัญมณี เงินตรา ธนบัตร เป็นต้น
 • เพิ่มมูลค่าของรถ เมื่อต้องการขายต่อ
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษา และประสานงานด้านสินไหมทดแทนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
   

หมายเหตุ:

 • สามารถรับบริการที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือของประกันภัยทั่วประเทศ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ในเอกสารการรับประกัน
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันเท่านั้น

ความคุ้มครองของกรมธรรม์

ประเภทการซ่อมซ่อมห้าง 7 ปี
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ของบุคคลภายนอก/ต่อคน1,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ของบุคคลภายนอก/ต่อครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก/ต่อครั้ง5,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผู้ขับขี่ (ต่อคน)
 200,000 บาท
ผู้โดยสาร (ต่อคน)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่) 200,000 บาท
รถกระบะ 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)200,000 บาท
การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถคันที่ระบุในกรมธรรม์ (ต่อปี)20,000 บาท
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันตามทุนประกันภัย
กรณีรถยนต์ที่เอาประกัน สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกัน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • คุ้มครองรถที่ใช้ส่วนบุคคล: ไม่นำไปรับจ้างหรือให้เช่า และให้รวมถึงรถนิติบุคคลเป็นเจ้าของ มีไว้เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ ระบุชื่อนั้นเป็นกรรมการ
 • คุ้มครองรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์: ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในกิจการตนเองเพื่อก่อให้เกิดรายได้ไม่รวมถึงรถประเภทที่ใช้ขนวัตถุอันตรายทุกประเภท