โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ให้ ความ คุ้มค่าที่เลือกได้

osp_billboard

โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ฟอร์ดขอเสนอโปรแกรม “ชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม” ทุกๆ ครั้งที่เข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ ฟอร์ดมอบสิทธิพิเศษที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 26%* ในการเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษา 3 รายการ

  1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%**
  2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
  3. โอริงน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

รายการราคาโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม (Oil Save Pack – OSP)

OSP 12 Month Service Cost
OSP 9 Month Service Cost
  • หมายเหตุ:
    • อายุของโปรแกรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะสิ้นสุดตามระยะเวลา หรือระยะทางในแต่ละประเภทโปรแกรมที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
    • ราคาขายตามโบรชัวร์ดังกล่าวเป็นราคาที่รวม vat 7% ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ นอกเหนือจากอะไหล่ ในโปรแกรม 3 รายการตามที่ระบุ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    *        คำนวณจากรถ Ford 1.8L, 2.0L Duratec ของแพคเกจ 3 ครั้ง**      ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากฟอร์ด สำหรับรถทุกรุ่น ยกเว้น Ranger และ Everest ก่อนปี 2012***    สำหรับ Ranger ที่เริ่มขายในปี 2012 และ 2015