โปรแกรมขยายเวลารับประกัน

ได้ เพิ่มความสบายใจ

premium protection plus

Premium Extended Warranty คุ้มครองอย่างคุ้มค่าเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง กับรถยนต์ฟอร์ดที่คุณรักให้ยาวนานขึ้น Premium Extended Warranty เพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อจากผู้ผลิต รวมระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ปีหรือรวมระยะทางสูงสุด 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

สิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับ

 • คุ้มครองทันทีเมื่อการรับประกันจากผู้ผลิตสิ้นสุดลง
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่
 • ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • มั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากช่างผู้ชำนาญการและใช้อะไหล่แเท่านั้น
 • เพิ่มมูลค่าของรถ เมื่อต้องการขายต่อ (โปรแกรมจะติดไปกับตัวรถ)
 • รับบริการได้ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดทั่วประเทศ

วางแผนการคุ้มครองอย่างชาญฉลาด

Premium Extended Warranty มีข้อเสนอดีๆ ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งแบบที่เพิ่มระยะเวลา และเพิ่มระยะทางราคาพิเศษสำหรับการเลือกรับความคุ้มครองวันนี้ (ก่อนรถวิ่งครบ 12 เดือน/15,000 กิโลเมตร) หรือจนถึงภายใน 35 เดือน/100,000 กิโลเมตร นับจากวันที่ซื้อรถเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ วางแผนให้ดีและเลือก Premium Extended Warranty ของฟอร์ดได้เลย

ระยะเวลาความคุ้มครองของโปรแกรม Premium Extended Warranty ทันทีที่การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่สิ้นสุดลง โปรแกรม Premium Extended Warranty จะทำงานต่อทันที โดยการขยายเวลา/ระยะทางเป็นไปดังตารางข้างล่างนี้

ระยะเวลาที่เพิ่มระยะทางที่เพิ่ม
+1 ปี+0 กม.
+1 ปี+25,000 กม.
+2 ปี+0 กม.
+2 ปี+50,000 กม.

สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

ถ้าหากเกิดกรณีที่รถยนต์มีปัญหาความบกพร่องด้านคุณภาพต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด รถยนต์ฟอร์ดของคุณจะได้รับการดูแลโดยช่างผู้ชำนาญการ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากฟอร์ดครอบคลุมค่าอะไหล่แท้และค่าแรงที่เกิดจากการซ่อม

Premium Extended Warranty

โปรแกรมขยายเวลา และ/หรือระยะทางรับประกันคุณภาพสำหรับรถยนต์ฟอร์ด ด้วยราคาและระยะทางที่คุณเลือกได้ พร้อมเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ

ราคาโปรแกรม PEW สำหรับรถยนต์ฟอร์ดที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 12 เดือน หรือ 15,000 กม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

 ระยะเวลา/ระยะทางที่ซื้อเพิ่ม (บาท)
รุ่นรถ+1 ปี/+0 กม.+1 ปี/+25,000 กม.+2 ปี/+0 กม.+2 ปี/+50,000 กม.
Fiesta11,00011,50014,90017,900
Focus14,50016,00019,90020,900
EcoSport11,00011,50014,90017,900
Ranger 2.0L/2.2L10,00011,00014,00015,000
Ranger 3.2L12,50013,00016,50017,900
Ranger RAPTOR13,50014,00017,50018,900
Everest 2.0L/2.2L14,00015,00019,00021,000
Everest 3.2L16,00017,00021,00023,500

ราคาโปรแกรม PEW สำหรับรถยนต์ฟอร์ดที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 12 เดือนหรือ 15,000 กม. แต่ไม่เกิน 35 เดือนหรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

 ระยะเวลา/ระยะทางที่ซื้อเพิ่ม (บาท)
รุ่นรถ+1 ปี/+0 กม.+1 ปี/+25,000 กม.+2 ปี/+0 กม.+2 ปี/+50,000 กม.
Fiesta13,50014,90017,90021,500
Focus16,50018,00022,90023,900
EcoSport13,50014,90017,90021,500
Ranger 2.0L/2.2L13,00014,00017,50019,000
Ranger 3.2L15,50016,00020,00021,900
Ranger RAPTOR16,50017,00021,00022,900
Everest 2.0L/2.2L17,00018,00022,50025,000
Everest 3.2L19,00020,00024,50027,500

หมดความกังวลกับค่าใช้จ่ายในการซ่อม
Premium Extended Warranty จะดูแลคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องไปตลอดอายุโปรแกรมเพิ่มความอบอุ่นในการขับขี่ ให้คุณมั่นใจในการใช้รถยนต์ฟอร์ด ด้วยมาตรฐานการบริการของเรา

 • หมายเหตุ:
  • ราคาของโปรแกรมนี้ เป็นราคา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • โปรแกรม Premium Extended Warranty นี้สำหรับรถฟอร์ดที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 35 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
  • รถที่เข้าร่วมโปรแกรม Premium Extended Warranty จำเป็นต้องเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดเป็นประจำทุกครั้งตามที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า