ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี – เคลมประกันภัย

บริษัท บางกอกออโตโมบิล จำกัดและศูนย์ฟอร์ดศรีนครินทร์ เราใส่ทางคุณภาพและความรวดเร็วในการทำการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังจะอยู่ด้านในสุดทางศูนย์ฟอร์ดศรีนครินทร์ เรามีพื้นที่เพียงพอต่อการรับรถฟอร์ดที่ต้องการซ่อมสีและตัวถังอีกทั้งยังรวดเร็วเรื่องงานซ่อม คุณภาพได้มาตรฐานฟอร์ด
รับประกันงานซ่อม 1 ปี ทางเรายังใช้สีสูตรแห้งช้า 2K. มาตรฐาน DUPONT เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อะไหล่แท้จากฟอร์ด 100% ส่งอะไหล่รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าทั้งคุณภาพและความรวดเร็วในบริการของเราดีที่สุดในประเทศอย่างแน่นอน