โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ให้คุณ สบายใจ ทุกเหตุการณ์

โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ลูกค้าที่ซื้อรถฟอร์ดใหม่ทุกคัน* จะได้สิทธิ์รับบริการ “โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์” โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ฟรีตลอด 3 ปีแรก

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุ หรือสมัครสมาชิกใหม่

อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุ หรือสมัครสมาชิกใหม่ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • อายุรถ 3-6 ปี

คุ้มครอง 1 ปี ราคา 1,790 บาท

คุ้มครอง 2 ปี เพียง 3,400 บาท

 • อายุรถ 6-10 ปี

คุ้มครอง 1 ปี ราคา 2,495 บาท

คุ้มครอง 2 ปี เพียง 4,740 บาท

หมายเหตุ:

 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*  เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิทธิประโยชน์ได้จากเว็ปไซต์อย่างเป็น
    ทางการของฟอร์ด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ยกเว้นรถยนต์รุ่น Mustang ที่ได้รับสิทธิ์ Premium Care 5 Years จะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ฟรีตลอด 5 ปี

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแบบมาตรฐาน ฟรี!

 • ให้คำปรึกษาทางเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด
 • บริการยก/ลากรถฟรีไปยังสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฟอร์ด ภายใน 15 กิโลเมตรแรกจากจุดเกิดเหตุ 
  (กิโลเมตรถัดไป กิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ระยะทางเกินกว่า 50 กิโลเมตร ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบเพื่อขออนุมัติ)
 • ในกรณีที่ลืมกุญแจในรถ หรือล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรอง เพื่อทำการเปิดรถให้แก่ลูกค้าภายในระยะทาง 20 กิโลเมตตร (ระยะทางระหว่างสถานที่รับกุญแจสำรองถึงจุดเกิดเหตุ) หากเกินกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการช่างกุญแจ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี ไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ (การเรียกใช้บริการครั้งต่อไป ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายน้ำมัน)
 • ประสานงานรถทดแทนกรณีที่รถของลูกค้าต้องถูกยกลาก ทางศูนย์ฯจะทำการประสานงานให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

เงื่อนไขในการให้บริการ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์และขอบเขตการให้บริการ โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ (โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) เพื่อคงสิทธิประโยชน์ในการรับบริการ ท่านต้องนำรถเข้าบำรุงรักษากับศูนย์บริการฟอร์ดตามคำแนะนำในคู่มือการใช้รถ และนโยบายการรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่รถมีปัญหา โรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ (โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) จะให้บริการเฉพาะรถที่ใช้อะไหล่แท้ของฟอร์ดเท่านั้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (ค่าแรง และค่าอะไหล่) ยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

ข้อยกเว้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีต่อไปนี้

 • ปัญหาใดๆ ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติต่างๆ จะไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์สมาชิก
 • ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟอร์ดจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิงที่นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้น ค่าทางด่วน ค่าอะไหล่
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการขาดการดูแลบำรุงรักษารถ และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทางโรดไซด์ แอสซิสแตนซ์ (โปรแกรมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติดจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
 • การที่รถเกิดความเสียหายโดยไม่ได้เป็นผลมาจากตัวรถที่ออกมาจากโรงงานเอง เช่น มีการปรับแต่งรถหรือเครื่องยนต์ หรือ การเติมน้ำมันผิดประเภท จนทำให้รถเกิดความเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนได้

การติดต่อขอใช้บริการ

 • โทรศัพท์พื้นฐาน 1-800-222-000
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-401-222-000
 • (นาทีละ 3 บาททั่วประเทศ)
 • หรือ 0-2305-8592
   

กรุณาเตรียมแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลขตัวถังรถ
 • ชื่อเจ้าของรถ
 • หมายเลขทะเบียนรถ
 • สถานที่เกิดเหตุ และปัญหา
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้